Get Adobe Flash player
НАЧАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ Дросели Гасящи Дросели Потискащи реактори

Потискащи реактори

backbutton111

Това са реактори без железен магнитопровод (с въздушна сърцевина), които се използват за потискане на преходни процеси и пускови токове. Когато е свързан последователно с кондензатора, реакторът намалява пика на пусковия ток към кондензатора до стойност, която не може да претовари изолацията, нито да увреди вътрешните връзки между елементите на кондензатора. Такива реактори остават свързани след подаването на напрежение към кондензатора. Затова те трябва да се конструират в съответствие с постоянния ток на товар, на който е изложен кондензаторът. Освен ако е посочено друго, „Белком” обикновено предлага тези реактори за 43% токово претоварване и ток на дефект, равен на 25 пъти номиналния.

Още продукти в тази категория: Токоограничаващи реактори »