Get Adobe Flash player
НАЧАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ Дросели Гасящи Дросели Товарни реактори

Товарни реактори

backbutton111

За широчинноимпулсна модулация

 

Тези реактори, наричани също реактори dv/dt, се свързват последователно, между изходите на АС-инвертора и електродвигателя. Тъй като напрежението на инвертора е съставено от импулси с висока честота на превключване, изолацията на двигателя може да се претовари. Това положение се влошава допълнително от дължината на кабела на електродвигателя поради явлението, наричано отражение на напрежението, което се проявява при дълги кабели, когато товарният импеданс е по-голям от линейния. Пренапрежението в кабела и намотките на електродвигателя се дължи на рязкото покачване на напреженовите импулси, както и на повторяемостта им. в допълнение, крайното ниво на пиково напрежение, налично на изводите на електродвигателя, се увеличава с размера на отразените напреженови импулси. Бързите импулси dv/dt в съчетание с дължината на кабелите генерират електростатични токове, които могат да разрушат изолацията на намотката на електродвигателя. Товарните реактори за широчинноимпулсна модулация намаляват съотношението dv/dt на напреженовите импулси, увеличават мрежовия импеданс и възпрепятстват появата на електростатично напрежение.

Още продукти в тази категория: « Изглаждащи реактори Мрежови реактори »