Get Adobe Flash player
НАЧАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ Дросели Гасящи Дросели Мрежови реактори

Мрежови реактори

backbutton111

Постояннотоковите електромашинни задвиж-вания с променлива скорост обикновено черпят ток от превключващи захранвания и имат последователно свързан DC-реактор в междинния кръг между изпра-вителя и инвертора. Превключването на фазите при силициевите управляеми изправители във входа на задвижването генерира хармонично изкривяване в мрежата, чиято интензивност е функция от импеданса на мрежата преди изправителите. Мрежовите реак-тори прибавят своя импеданс към импеданса на електрическата мрежа, което води до по-малко хармонично изкривяване в нея. При променливотоковите електромашинни задвижвания (с променлива честота) в междинния кръг между изправителите и инвертора се свързва кондензатор (паралелно с DC-шината). Присъствието на този кондензатор в DC-шината става причина за периодично протичане на ток от източника на захранване към изправителите. Добавянето на последователно свързан мрежов реактор намалява неравномерността на протичане на входния ток в мрежата преди изправителите и води до по-слабо хармонично изкривяване. Освен това мрежовият реактор носи допълнителна полза за задвижващата система чрез значително намаление на пусковия ток в кондензатора на междинната DC-шина благодарение на импеданса на реактора.

Още продукти в тази категория: « Товарни реактори