Get Adobe Flash player
НАЧАЛНА ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ИЗПИТВАТЕЛНИ ПРИБОРИ За електрически величини Изпитване с повишено напрежение Изпитване с високо напрежение AC изпитвателни прибори

AC изпитвателни прибори

Измервателни и изпитателни прибори за електрически величини

 АС-система за тестване на диелектрици
10 - 200 kV AC
За вакуумни прекъсвачи
За повдигащи съоръженя и платформи
Системи за изпитване на диелектрици…
 С променлива честота