Get Adobe Flash player
НАЧАЛНА НОВИНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОБЕКТИ

 След цели две години на обработка и гласуване, хармонизационният документ на европейската директива за Електроинсталации в медицински обекти и обекти със специално предназначение най-сетне влезе в сила. От 10 април 2012 година европейската директива IEC 60364-7-710:2002  се превърна в част от българското законодателство под името БДС HD 60364-7-710:2012. Условията за безопасност, които отдавна са факт в останалите членки на Европейския съюз, ще се прилагат вече и у нас. Макар че държавният стандарт е само с препоръчителен характер, за никого не е тайна, че той е една от основните отправни точки при разглеждане на щети „по небрежност”, предизвикани от проблеми в електроинсталацията.

Какво стои зад законовия термин „небрежност” често се коментира в духа на европейските и български норми, третирайки стандартите за безопасност като възможност за извършителя да предвиди последствията от липсата на съответните мерки за сигурност.  БДС HD 60364-7-710:2012 разделя медицинските помещения на три групи, като най-високи изисквания за безопасност са заложени в медицински обекти, в които се извършват жизнено важни процедури. От особено значение са зали за анестезия и операционни зали,  зали за предоперативна подготовка и следоперативно възстановяване, както и интензивни неонатологични отделения. Поради опасност за човешкия живот в тези медицински обекти чрез подходяща апаратура трябва да бъде осигурено непрекъснато захранване, дори и в случаите на изолационен дефект.  Медицинската IT система трябва да разполага с разделителен трансформатор, устройство за следене на изолацията, натоварването и температурата на трансформатора и дистанционно табло за сигнализация. Системи за контрол на изолацията в медицински обекти се предлагат и на българския пазар. Немската фирма Бендер, специализирана в контрола на изолация в незаземени мрежи, може да предложи не само богато портфолио в Европа и света, но благодарение на българския си партньор фирма Белком разполага и с редица крупни проекти в страната.