DKBM

Бърдодействащите (динамични) ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността при наличие на бързопроменящи се товари.

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Бързодействащите (динамични) ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността при наличие на голям дял динамичен товар, който се променя за секунди и не може да бъде комутиран с такава бързина от контактори. Поради тази причина за комутиране на кондензаторите се използват тиристорни превключватели.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ