Изглаждащи реактори

Изглаждащи реактори

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Обхватът на нашите възможности включва изглаждащи реактори и DC-реактори за свързване в междинния кръг (DC-шината) на преобразуватели на мощност. Този тип реактор е необходим за изглаждане и стабилизиране на DC-тока. Той може да предотвратява нежелано рязко покачване и спадане на тока по DC-шината, както и да предотвратява прекъсвания в протичането на DC-тока, като изглажда и поддържа постоянно протичащ DC-ток с по-слаба пулсация. Естествените електромагнитни свойства на тези реактори им позволяват да възпрепятстват бързите промени на тока и така да стабилизират тока през DC-веригата.
  Възможностите за компютризирано проектиране ни позволяват да осигуряваме ефективни и икономични реактори с оптимизирана загуба на енергия и конструкция с въздушна междина, за да постигнем физическите и електрически параметри, зададени от изискванията на клиентите. Разсейването на акустичен шум се минимизира чрез конструкцията, както и чрез нашата система за импрегниране с вакуумно свръхналягане.
  Компютризираните изпитателни процедури осигуряват протокол за изменението на индукцията като функция от DC-тока до 3000 А DC.
  За специални приложения могат да се доставят гумено-метални монтажни приспособления.

  По запитване.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ