Компас за шум

Мониторинг на шума с посока

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Едно от най-големите предизвикателства при необслужван мониторинг на шума е да се гарантира, че наблюдаваният обект наистина е източникът, който се измерва. Какво вдига шума? Строителната площадка ли е, железопътна линия наблизо или самолет? Звукозапис на шумови събития в шумомер. Това значително подобри работата за идентифициране на шумово събитие и за преценка дали трябва да бъде изключено или не от общото ниво на шум. Прослушването на множество звукови записи обаче отнема доста време. Триизмерният шумов компас Nor1297 значително намалява времето, прекарано в преценка дали даден източник на шум трябва да бъде част от общото изчисление на шума или не, просто като дефинира от коя посока идва шумът. Когато се използва заедно с шумомери на Norsonic и NorCloud, устройството предоставя триизмерен вектор, насочен към източника на звук. Системата може също да работи офлайн и да събира данните на SD картата на инструмента за по-късен анализ в NorReview.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ