Микрофони

Прецизни микрофони

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Ключовите компоненти, които определят точността на шумомера, са измервателният микрофон и свързаният с него предусилвател. Ефективността на тези компоненти при преобразуването на акустичния сигнал в електрически аналог определя максималната точност, която може да бъде постигната чрез последващата обработка на сигнала. Внимателно балансирана гама от измервателни микрофони, които отговарят на набор от приложения, които допълват модерните инструменти, но същевременно поддържат традиционните ценности. Гамата микрофони покрива повечето приложения и може да се използва като директен заместител. Използвани са изцяло модерни материали, които в съчетание с традиционните инженерни умения произвеждат микрофони, които отговарят на всички изисквания на стандартите за прецизно измерване, но са здрави и устойчиви на корозия. Тези микрофони се използват във връзка с гамата предусилватели Norsonic, които се свързват тясно с тях и осигуряват перфектно съвпадение със свързаните инструмент с минимални смущения в акустичното поле. Предусилвателите имат необходимата способност за обработка на сигнала и нисък собствен шум, за да позволят пълното използване на широкия динамичен диапазон на микрофоните. Калибрирането на всички микрофони е пряко проследимо до националните и международните стандарти, като при проектирането се обръща особено внимание на осигуряването на дългосрочна стабилност. Всеки микрофон се доставя с индивидуален сертификат за калибриране, който дава цялата ключова информация, свързана с неговата работа. Това включва номиналната чувствителност и честотната характеристика заедно с данните за околната среда, които се отнасят до калибрирането. Norsonic Calibration Laboratory е международна акредитирана лаборатория. Това гарантира, че качеството на измерените стойности е на възможно най-високо ниво. Всички микрофони са със свободно поле. Микрофон със свободно поле е проектиран да измерва звуковото налягане в звуковото поле, като компенсира влиянието на присъствието на микрофона в звуковото поле. На практика микрофонът измерва звуковото налягане, каквото е съществувало преди въвеждането на микрофона в звуковото поле, т.е. условия на свободно поле. Приложимият стандарт е IEC 61672 и предишният IEC 60651. Микрофонът със свободно поле трябва да бъде насочен към източника на звук под ъгъл на падане 0°.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ