Мониторинг на околната среда

Широка гама от решения за мониторинг на шума в околната среда

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Norsonic предлага широка гама от решения за мониторинг на шума в околната среда; от самостоятелни терминали за наблюдение на шума (NMT) с локален или отдалечен достъп, до широкомащабни хоствани системи с няколко напълно автоматизирани NMT, които доставят ежедневни отчети с данни за шума и метеорологични данни на клиента.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ