Потискащи реактори

Потискащи реактори

Проявявам интерес към продукта:



  Описание

  Това са реактори без железен магнитопровод (с въздушна сърцевина), които се използват за потискане на преходни процеси и пускови токове. Когато е свързан последователно с кондензатора, реакторът намалява пика на пусковия ток към кондензатора до стойност, която не може да претовари изолацията, нито да увреди вътрешните връзки между елементите на кондензатора.
  Такива реактори остават свързани след подаването на напрежение към кондензатора. Затова те трябва да се конструират в съответствие с постоянния ток на товар, на който е изложен кондензаторът.
  Освен ако е посочено друго, „Белком” обикновено тези реактори се предлагат за 43% токово претоварване и ток на дефект, равен на 25 пъти номиналния.

  По запитване.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ