Приложения съгласно БДС HD 60364-7-710

Коментар на медицинските приложения.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    (Медицински приложения на изолираната мрежа (ІТ-мрежа) и нормативни изисквания към тях.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ