Силови контактори К3-…К…/К3-…А…

Силовите контактори осъществяват комутацията на компенсиращите кондензатори.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Силовите контактори осъществяват комутацията на компенсиращите кондензатори. Те могат да бъдат с демпферни съпротивления, когато комутират директно кондензаторите или без демферни съпротивления, когато комутират фитърни групи от кондензатори и дросели.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ