3169-20 – 2500.00 лв. без ДДС

Измерване на мощност /активна, реактина, пълна/, ток, напрежение, честота, посока на въртене на полето, хармоници, фактор на мощност

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Анализатора позволява измерване на еднофазни до трифазни 4-проводни вериги с един модул. В допълнение към измерването на стандартни параметри като напрежение, ток, мощност, фактор на мощността и интегрирани стойности, тези прибори с допълнителни клещи могат едновременно да извършват измерване на хармоници и измервания на потреблението, необходими за извършване на мерки за управление на мощността. Измерва се директно напрежение до 600V и ток в зависимост от избраните клещови адаптери до 5000A.. Мрежовия анализатор разполага и със съхранение на данни на карта памет и идват оборудван с RS-232C интерфейс за компютърни комуникации. Освен това, с по-високи скорости на обработка на данни, е възможно да се измери мощността само на няколко цикъла, което позволява по-подробни и ефективни мерки за пестене на енергия за оборудването. Прибора е идеален за потребители, които искат да постигнат строг контрол върху дейностите и мерките за управление на енергоспестяване.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ