AGH520S

Увеличаване на обхвата на номиналното напрежение на ISOMETER® iso685 до (3)AC 0…7200 V, 50…400 Hz.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Куплиращо устройсвто за увеличаване на обхвата на номиналното напрежение на ISOMETER®. Използва се с ISOMETER® от серията iso685. За приложения със средно напрежение до AC 7,2 kV. Устройството за свързване AGH520S е предназначено да разшири обхвата на номиналното напрежение на серията ISOMETER® iso685 до (3)AC 0…7200 V, 50…400 Hz.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ