AGH676

Увеличаване на обхвата на номиналното напрежение на ISOMETER® iso685 до AC 12 kV

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Увеличаване на обхвата на номиналното напрежение на ISOMETER®. Използва се с ISOMETER® от серията iso685. За приложения със средно напрежение до AC 12 kV. AGH676S-4 се използва за свързване на ISOMETER® IR420-D64 към 12 kV-AC системи в офлайн режим. Алтернативно, AGH676S-4 може да се използва в комбинация с iso685… за 12-kV-AC системи в онлайн режим. Свързващото устройство трябва да се използва само в комбинация с ISOMETER®. Всички комбинации от устройства, изброени по-горе, не са подходящи за системи, съдържащи конвертори.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ