CAT Advanced series

Серията CAT Advanced са самостоятелни или управлявани от компютър цифрови прибори за тестване на прекъсвачи, предлагаща осем различни модификации.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Серията CAT Advanced са самостоятелни или управлявани от компютър цифрови прибори за тестване на прекъсвачи. Каналите за синхронизиране записват затварянето и отварянето на дъгогасителните резисторните и спомагателните контакти. Освен това главните контактни канали могат да измерват стойността на съпротивлението на шунтовите резистори (ако има такива в прекъсвача).
  С приборите от серията CAT Advanced е възможно да се записват графики на токовете на изключвателната и включвателната бобина. Освен това той записва преместванията на движещите се части на прекъсвача за високо и средно напрежение. Резултатите от теста могат да бъдат запазени чрез USB, компютър или да бъдат отпечатани чрез 112 мм (4,4 инча) термопринтер (допълнителен аксесоар) в таблична и графична форма.
  Тестът на прекъсвача се състои от различни режими на работа и серията CAT Advanced поддържа:
  Изключване (O)
  Включване (C)
  АПВ (O-0,3s-C)
  Свободно изключване (СО)
  O-0,3s-CO
  Изключване-включване (O-C)
  Включване-изключване (C-O)
  Изключване-включване-изключване (O-C-O)
  Първо изключване (O)
  Множество операции, като изключване-включване и изключване-включване-изключване, могат да бъдат инициирани чрез използване на предварително зададено време на забавяне или чрез отчитане на позицията на контакта на прекъсвача.
  Допълнителните входове се използват за наблюдение на спомагателни контакти без и с напрежение. Шестте аналогови канала за управление на бобината измерват и записват ток на бобина едновременно (включване и изключване), до 35 A AC/DC.
  Допълнителните шест аналогови канала за напрежение имат четири налични диапазона на напрежение (±1 V, ±5 V, ±60 V и ±300 V AC/DC).
  Вграден микроомметър генерира до 500A реален постоянен ток без пулсации с автоматично регулирано нарастване, което осигурява извършване на статично и динамично измерване на контактно съпротивление.
  Три канала на преобразувателя осигуряват измерване на изместването на движещите се части на прекъсвача, изтриване на контакта, преход, отскок, време на затихване и средна скорост. Потребителят може също така може да свърже аналогов или цифров преобразувател към тези универсални канали.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ