CAT Standard series

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Прекъсвачите се тестват по време на етапите на производство, въвеждане в експлоатация или поддръжка. Най-основният тест изисква измерване на времето с помощта на таймери. Тяхната основна роля е измерване на времето и движението на прекъсвачи за средно и високо напрежение.
  Серията CAT Standard отговаря на изискванията за лесен за използване таймер и анализатор на прекъсвачи на атрактивна цена. Освен това те са преносими и леки (тежат само до 7 кг). И накрая, пластмасовият корпус е нечуплив и има степен на защита IP67, когато капакът е затворен.
  Серията CAT Standard включва пет модела:
  Три таймера за прекъсвачи – CAT03, CAT31 и CAT61
  Два анализатора на прекъсвачи – CAT34 и CAT64
  CAT03 е основен модел, предназначен само за измерване на времето на основните контактни операции на прекъсвача с един разрив на фаза. За разлика от CAT03, CAT31 има възможност за иницииране на работа на прекъсвача, измерване на тока на бобината и измерване на времето на спомагателния контакт. CAT61 се различава в сравнение с CAT31 по способността си да измерва до два разрива на фаза.
  CAT34 и CAT64 са по-усъвършенствани в сравнение съответно с CAT31 и CAT61, тъй като имат допълнителни аналогови канали. Освен това имат възможност за запис на крива на движение.
  Устройствата от стандартната серия CAT, които имат опционално захранване с вътрешна батерия, могат да се използват за независима работа до осем часа. Тази опция позволява на потребителя лесно тестване на място без изискване за свързване към електрическата мрежа. Тази функция е полезна, особено в подстанции, където няма захранване от електрическата мрежа.
  Потребителят може да запише резултатите от теста на USB памет или във вътрешната памет. Вътрешната памет от серията CAT Standard може да съхранява до 500 резултата от теста (числови и графични данни). Допълнителният термопринтер отпечатва резултатите от теста в таблична и графична форма върху 58 mm (2,28 инча) хартиени ролки. Инструментите от серията CAT Standard са съвместими със софтуера DV-Win. Той осигурява пълен контрол на всички CAT функции от компютър, както и получаване и анализ на резултатите от теста.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ