CAT250 Series

Анализатор и таймер за прекъсвачи с до четири разрива на фаза

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  CAT250 въвежда уникален интерфейс със сензорен екран, предназначен да спести значително време, необходимо за подготовка на теста и анализ на резултатите на всички видове прекъсвачи за средно и високо напрежение.
  Резултатите от теста могат да бъдат отпечатани на 112 мм (4,4“) термопринтер (допълнителен аксесоар) в таблична и графична форма.
  Анализаторите и таймерите на прекъсвачи от серията CAT250 могат да бъдат съчетани с анализатор на захранващи бобини от серия SAT II, за да се създаде една тестова система (контрол и тестване, извършено с интерфейс на сензорен екран CAT250), способна да изпълнява следния списък от приложения:
  Едновременно измерване на времето на до 12 основни контакта (4 разрива на фаза), включително шунтови резистори (ако има в прекъсвача) и 6 спомагателни контакта
  Измерване на съпротивлението на шунтовите резистори (ако има такива в прекъсвача)
  Оценка на синхронизацията между полюсите на прекъсвача
  Измерване на напрежение и съпротивление на бобината (едновременно за 3 бобини)
  Оценяване на състоянието на батериите на подстанцията чрез графично показване на стойността на напрежението
  Измерване на преместване, изтриване на контакта, преход, отскок, време на затихване и средна скорост на движещите се части на прекъсвача
  Записване на данни за сравнение на вибрации на прекъсвача
  Тест „Първа комутация“
  Измерване на статично съпротивление
  Измерване на динамично съпротивление
  Измерване на времето, тока и напрежението на двигателя с пружинно зареждане (както DC, така и AC захранващо напрежение, когато се използва като CAT & SAT тестова система)
  Вграденият микроомметър (по избор) осигурява висок ток за измерване на динамично и статично съпротивление.
  Допълнителните шест аналогови канала за напрежение имат четири налични диапазона на напрежение (±1 V, ±5 V, ±60 V и ±300 V AC/DC).
  Три канала на преобразувателя осигуряват измерване на преместването на движещите се части на прекъсвача, изтриване на контакта, преход, отскок, време на затихване и средна скорост. Към тези универсални канали може да се свърже аналогов или цифров преобразувател.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ