CAT500 Series

Анализатор и таймер за измерване на прекъсвачи ВН с до 12 контактни камери

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  CAT500 въвежда някои уникални характеристики за тестване и значително спестява времето, необходимо за оценка на състоянието на всички видове прекъсвачи за средно и високо напрежение.
  Едновременно измерване на времето, статично съпротивление и динамично съпротивление на до 12 основни контактни камери при двустранно заземяване чрез използване на CAT модули.
  Спестява време за тестване чрез свързване с един кабел и едновременно измерване
  Измерване на времето, движението и вибрациите
  Тест за минимално напрежение на изключване (MTV).
  Графичният 10.1” сензорен цветен дисплей осигурява лесно управление на тестовото устройство и анализ на резултатите
  Модулите CAT осигуряват измерване на синхронизирането на главните дъгови контакти, статично и динамично съпротивление на AIS (подстанция с въздушна изолация) двустранно заземени прекъсвачи (BSG).
  Измерванията на времето на GIS прекъсвач с двустранно заземяване са приложими за най-взискателните случаи за тестване, като например еднополюсен GIS прекъсвач, който има много ниско съпротивление на корпусите на полюсите или където ТT не може да бъде включен в измервателната верига между тестови точки за достъп.
  GIS Test Module се състои от три изолирани захранващи източника, базирани на батерии, използвани за захранване на всеки полюс на еднополюсния управляван CB.
  Тестовият ток е в диапазона 400-500 A на полюс (в зависимост от нивата на зареждане на батерията и съпротивлението на тестваната верига).
  Вместо измерване на промените на токовия сигнал във вторичния ток на ТT (когато е извън веригата на заземяващите превключватели), промените на първичния инжектиран ток ще се наблюдават в източника на захранване.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ