CVA500

Анализатор на токови и напреженови трансформатори

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Анализаторът на токови и напреженови трансформатори CVA500 е специално създаден за тестване на токови трансформатори (CT). Може да извършва множество тестове – коефициент на трансформация, насищане (точка на пречупване), натоварване, размагнитване, съпротивление на намотките и съпротивление на изолацията. Освен тези тестове, CVA500 изчислява съотношение и фазова грешка за различни първични токове и различни натоварвания, което може да помогне при определяне дали CT е в рамките на определения клас на точност. За CT от измервателен тип се изчислява коефициентът на сигурност (FS), докато граничният коефициент на точност (ALF) се изчислява за CT от тип за защита.
  CVA500 може да бъде свързан едновремено към всички изводи за измерване на CT, включително първичната страна, до 5 стъпала на вторичната страна и товар. Вътрешна усъвършенствана релейна матрица позволява тестване на съотношение, насищане, натоварване и съпротивление на намотката във всичките 5 стъпала автоматично, без повторно свързване на кабела. Съпротивлението на изолацията може да бъде измерено между всякакви части – първична към земя, вторична към земя, първична към вторична и вторична към друго(и) ядро(а) в случай на многоядрен тип CT.
  CVA500 е много мощно устройство. Може да генерира до 2000 V AC (при номинална честота, 50 или 60 Hz) за тест за насищане ( точка на пречупване) и 500 V DC или 1000 V DC за тест за изолационно съпротивление.
  CVA500 може да се използва и за тестване на индуктивни напреженови трансформатори (VT/PT) и капацитивни напреженови трансформатори (CVT). Широкият обхват на измерване на съпротивлението позволява измерване на съпротивлението на първичната намотка на VT в допълнение към вторичната намотка. Работното натоварване се измерва с номиналното напрежение на натоварването (до 110 V AC). За тест за коефициент на трансформация, CVA500 може да генерира максимално напрежение от 2 kV AC, което гарантира надеждни и точни резултати дори при големи CVT. Изолацията може да бъде тествана между всякакви части – първична към земя, вторична към земя, първична към вторична и вторична към друго(и) ядро(а) в случай на многоядрен тип VT/CVT.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ