DEM60R

Прибор за премахване на остатъчното намагнитване след провеждане на тест.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  След тест с постоянен ток, като измерване на съпротивлението на намотката, магнитната сърцевина на силов или измервателен трансформатор може да бъде намагнетизирана (остатъчен магнетизъм). Това може да причини различни проблеми като грешна диагностика, неточни измервания на трансформатора, пусков ток при стартиране на силов трансформатор или неправилна работа на защитни релета поради магнетизирани сърцевини на ТТ. Най-добрият начин да елиминирате този източник на потенциални проблеми е да използвате демагнетизатор на захранващия или изимервателниятрансформатор.
  Демагнетизаторът DEM60R е напълно автоматичен прибор, който извършва демагнетизиране на трифазния трансформатор. Размагнитването на магнитната сърцевина на трансформатора изисква прилагане на променлив ток с магнитуд, намаляващ до нула. DEM60R осигурява този AC ток чрез вътрешна промяна на полярността на контролиран DC ток. По време на процеса на размагнитване, приборът генерира ток с намаляваща величина за всяка стъпка, следвайки патентован алгоритъм. Може да демагнетизира еднофазни и трифазни силови трансформатори.
  Трансформаторният демагнетизатор DEM60R има вграден собствен алгоритъм за изчисляване на остатъчния магнетизъм след демагнетизирането. Приборът измерва началния поток преди размагнитването, максималния поток по време на размагнитването и остатъчния поток след размагнитването. Тази функция предоставя полезна информация за състоянието на магнитната сърцевина след размагнитването и гарантира на потребителя, че процесът на размагнитване е успешен.
  Приборът може да бъде свързан към всичките три фази на силов трансформатор, който трябва да се демагнетизира, както на първичната, така и на вторичната страна. Ако потребителят избере специфични векторни диаграми за различни типове трансформатори, DEM60R ще изпълни специфична процедура за размагнитване за всеки тип трансформатор (т.е. еднофазен, триъгълник, звезда/звезда, зиг-заг.) без превключване на тестовите проводници.
  DEM60R позволява безопасно и ефективно размагнитване на силов трансформатор. Приборът автоматично регулира инжектирането на ток и разрядната енергия от индуктивността. По време и след операцията искробезопасна разрядна верига с индикатор бързо разсейва съхранената магнитна енергия. Веригата за разреждане е независима от захранването, което подобрява нейната надеждност в случай на загуба на мощност.
  Тестовите токове до 60 A DC позволяват ефективно размагнитване дори на най-големите силови трансформатори. С помощта на софтуера DV-TR е възможно DEM60R да се контролира външно.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ