DKRBM

Бърдодействащите (динамични) реактирани ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността, при усложнени мрежови условия и повишени нива на висши хармоници в мястото на присъединяване, при наличие на бързопроменящи се товари, при усложнени мрежови условия и повишени нива на висши хармоници в мястото на присъединяване.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Бърдодействащите (динамични) реактирани ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността, при усложнени мрежови условия и повишени нива на висши хармоници в мястото на присъединяване, при наличие на бързопроменящи се товари, при усложнени мрежови условия и повишени нива на висши хармоници в мястото на присъединяване. Биват наричани още филтри за висши хармоници.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ