EDS 3065 – 3000.00 лв. без ДДС

преносими изолационни системи за локализиране на повреди

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Преносима система за локализиране на дефекти в изолацията, предназначени да локализират дефекти в изолацията в незаземени (ИТ системи). Проектиран е да се използва в системи AC 20…525V и DC 20…504V. EDS 3065 е система за локализиране на повреда в изолацията в главни, основни вериги. Позволява локализиране на изолационни повреди по време на работа и без спиране на системата.
    EDS3065 се състои от: • PGH185 Устройство за тестване на повреда в изолацията; • EDS165 Оценител на изолационни грешки; • PSA3020 и PSA3052 сециализирани амперклещи

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ