FRA500

Прибор за честотен анализ (SFRA) за оценка на механичната цялост на магнитопровода, намотките и конструктивните структури в силовите трансформатори.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Анализът на честотната характеристика на сканиране (SFRA) е метод за оценка на механичната цялост на сърцевината, намотките и конструктивните структури в силовите трансформатори чрез измерване на техните функции на електрически трансфер в широк честотен диапазон.
  FRA500 инжектира синусоидален сигнал с постоянна амплитуда и променлива честота (избираемо от потребителя напрежение от 0,2 Vpp до 24 Vpp и честота от 0,1 Hz до 25 MHz) към едната страна на намотката на трансформатора. След това тези амплитуди и стойности на фазовия ъгъл на еталонния (изходен) сигнал се сравняват със съответните стойности на измерения сигнал (от втората страна на намотката). Съотношението на измерения сигнал и величината на референтния сигнал се показва графично в dB през пълната честота на сканиране.
  Измерването на резултантното напрежение се извършва при импеданс от 50 Ω. Всеки коаксиален проводник, свързан между клемата на изпитвания обект и уреда за измерване на напрежението, трябва да има съгласуван импеданс. За да се направи точно измерване на съотношението, техническите параметри на референтния и резултантния канал на измервателния уред и всички измервателни проводници трябва да бъдат идентични.
  Механични или електрически промени в трансформатора се откриват чрез сравняване на отпечатъците им от измерване на честотната характеристика. Това сравнение може да се използва за откриване на проблеми със силови трансформатори като:
  Къси съединения или отворени намотки;
  Изместване или деформации на намотките;
  Изместване на магнитопровода;
  Проблеми с връзките на намотките;
  Повреди в механичните конструкции.
  Типичното време за сканиране с честота, варираща от 20 Hz до 2 MHz, при използване на FRA500 е по-малко от 20 секунди. Освен това има функция „Бързо сканиране“, която позволява на потребителя да провери целостта на кабелната връзка и заземяването за 10 секунди.
  Всеки FRA500 се доставя с базиран на Windows софтуер за анализ на честотата на сканиране (DV FRA), който може да се използва за провеждане на тестове и записване на данни. Софтуерът може графично да сравнява резултатите от теста като графика на магнитуд спрямо честота, графика във фаза спрямо честота или да показва и двете графики едновременно. Софтуерът също така предоставя аналитичен инструмент, който може да изчисли коефициенти на корелация между два отопечатъка съгласно стандарта IEEE C57.149 – 2012 или DL/T 911-2004.
  DV FRA софтуерът може директно да импортира и възпроизвежда тестови записи от други производители, което позволява на потребителя да сравнява FRA500 тестовите записи с други устройства на пазара.
  За да се елиминира използването на дълги кабели, FRA500 може да работи с батерии (по избор) и има функция за Bluetooth комуникация.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ