GTT Series

Тестова система за измерване на контактно съпротивление на заземителните системи в подстанциите и други електрически съоръжения.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Тестът за целостта и непрекъснатостта на заземителната мрежа е описан в стандарта IEEE 80 – 2013 и е един от най-ефективните методи за изпитване и техники за измерване на електрическите характеристики на заземителните системи. Известен е също като метод за изпитване с висок ток, чиято цел е да се провери непрекъснатостта на заровени заземителни проводници и съединители, заземителни пръти и свързващи връзки чрез инжектиране на ток с голям ток (до 300 A).
  Тестерите за земна решетка (серия GGT) се състоят от 2 модела – GGT200 и GGT300. Основната разлика между тези модели е максималният тестов ток.
  Устройствата GGT200 и GGT300, в комбинация с модула GGT-M, представляват идеална тестова система за измерване на контактно съпротивление на заземителните системи в подстанциите и други електрически съоръжения. Безжичната комуникация между устройството GGT и модула GGT-M позволява дистанционно стартиране/спиране на теста и следене на измерените резултати.
  Тестът за целостта на заземителната мрежа се извършва чрез инжектиране на непрекъснат постоянен ток между инспектираната точка на заземяване и референтната точка на заземяване (напр. заземяване на трансформатор). Накрая, състоянието на заземителната мрежа се определя въз основа на получената информация за посоката и амплитудата на тока, спад на напрежението, както и проверка на стойностите на контактното съпротивление.
  Освен това устройствата GGT200 и GGT300 могат да се използват и като мощни високопрецизни микроомметри за измерване на контактно съпротивление на неиндуктивни тестови обекти (напр. прекъсвачи). Благодарение на функциите си за двустранно заземяване и дистанционно управление, инструментът измерва прецизно дори в най-взискателните среди, осигурявайки допълнителна безопасност на персонала, който изпитва.
  С горепосочените възможности, GGT е идеална тестова система за проверка на заземителните системи, както и за измерване на контактно съпротивление на прекъсвачи за средно и високо напрежение, прекъсвачи, силнотокови шинни връзки, кабелни връзки, и различни високотокови връзки като заземителни/свързващи връзки.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ