Handheld Disconnector Analyzer DIS-H

Ръчния анализатор на разединители DIS-H е цифров уред за измерване на електрическа мощност и време на работа на моторното задвижване. Той е специално проектиран за тестване на разединители, които се задвижват от електромоторно задвижване.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Ръчния анализатор на разединители DIS-H е цифров уред за измерване на електрическа мощност и време на работа на моторното задвижване. Той е специално проектиран за тестване на разединители, които се задвижват от електромоторно задвижване.
  Постоянният ток, протичащ през двигателя, се измерва от клема за постоянен ток, която осигурява записи на формата на вълната на тока на двигателя, докато постояннотоковото напрежение се получава чрез използване на сензорни кабели и осигурява точното измерване на захранването с постоянно напрежение на изключващото моторно задвижване. Записът ще започне в момента, в който двигателят започне със затваряне или отваряне на определен разединител, поради факта, че измерването на двигателя се задейства с поява на ток в момента, когато разединителят е задействан.
  Благодарение на големия 5,7” цветен сензорен дисплей, резултатите от теста са видими на тъмни места, както и при ярка слънчева светлина. Освен това, интуитивният дисплей може да представя числени и графични резултати в рамките на своето оформление. Тази функция позволява бърз анализ на място на потенциални дефекти на моторното задвижване.
  DIS-H се захранва от вътрешна литиево-йонна батерия, която може да издържи до 8 часа тестване без необходимост от презареждане.
  И накрая, потребителят може да запише резултатите от теста на USB и да отвори резултатите на компютъра с помощта на софтуера DV-Win за по-подробен анализ.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ