IBAR

Ръчен тестер за вътрешно съпротивление на батерията

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  IBAR е ръчен, точен и много бърз тестер за съпротивление. Той определя състоянието на батериите, като прави измервания на важни параметри на батерията, като вътрешно съпротивление на батерията, напрежение на клетката, както и съпротивление на връзката между клетките. IBAR може да се използва като помощен инструмент по време на теста за капацитет за измерване на напрежението на клетката.
  Това е идеален инструмент за тестване за поддръжка, отстраняване на неизправности и тестове за производителност на отделни стационарни батерии и батерийни пакети в критични резервни енергийни решения. Това включва оловно-киселинни, VRLA, Ni-Cd или Li-Ion типове батерии.
  IBAR е предназначен за измервания на напълно офлайн батерии, т.е. батерии, изключени от зарядното устройство и всякакъв товар.
  Когато потребител стартира теста, IBAR автоматично открива диапазона на съпротивление. Въз основа на зададени критерии, той показва индикация за преминаване/предупреждение/неуспех по време на теста. Освен това той запазва всички измервания във вътрешната памет за по-късен анализ.
  С помощта на софтуера DV-B Win е възможно да се изтеглят резултати от вътрешната памет на устройството на компютър и да се генерират графични отчети за сравнение на исторически тенденции и допълнителен анализ.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ