ISOMETER® IR123P

ISOMETER® IR123P е прибор за контрол на изолацията за мобилни генератори.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® IR123P е прибор за контрол на изолацията за мобилни генератори. Защитно разделяне с контрол на изолацията и изключване. Съгласно DIN VDE 0100-551 и DIN EN 61557-8.
    Подходящ за незаземени AC-системи от 100…300 V към земя, захранвани от мобилен генератор, съгласно DIN VDE 0100-551. IR123Р е подходящ за AC-системи с работна честота 22…65 Hz и налични DC-части. Допустимият утечен капацитет е 5 μF.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ