ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204

ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204 са прибори за контрол на изолацията в незаземени DC-задвижващи системи (IT-системи) в електромобили.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204 са прибори за контрол на изолацията в незаземени DC-задвижващи системи (IT-системи) в електромобили.
  Непрекъснато измерване на изолационното съпротивление 0…10 MΩ, Стойностите на сработване са заводски конфигурирани.
  AC- и DC IT-системи до 0…1000 V
  Захранващо напрежение подходящо за 12 V- и 24 V-системи.
  IR155-3203 / IR155-3204 контролират изолационното съпротивление между изолираните, активни HV-проводници на електрическа задвижваща система (Un = DC 0…1000 V) и земя (маса на автомобила > Kl.31). Чрез патентован измервателен метод се контролира изолационното съпротивление на страна постоянно и променливо напрежение на електрическата задвижваща система. Наличните изолационни дефекти се индикират надеждно, включително при високи смущаващи въздействия, предизвикани от процесите на управление на двигателите (ускоряване, рекуплиране и т.н.).

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ