ISOMETER® IR155-3210

ISOMETER® IR155-3210 са прибори за контрол на изолацията в незаземени DC-задвижващи системи (IT-системи) в електромобили.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  ISOMETER® IR155-3210 е прибор за контрол на изолацията в незаземени DC-зарядни станции (IT-системи) съгласно CCS-стандарт.
  Непрекъснато измерване на изолационното съпротивление 0…10 MΩ, Стойностите на сработване са заводски конфигурирани.
  AC- и DC IT-системи до 0…800 V
  Захранващо напрежение подходящо за 12 V- и 24 V-системи.
  ISOMETER® IR155-3210 контролират изолационното съпротивление между изолираните, активни HV-проводници на DC-зарядни станции съгласно CCS-стандарт (Un = DC 0…800 V) и РЕ. Чрез патентован измервателен метод се контролира изолационното съпротивление на страна постоянно и променливо напрежение на електрическата задвижваща / зарядна система. Наличните изолационни дефекти се индикират надеждно, включително при високи смущаващи въздействия, предизвикани от процесите на управление на двигателите (ускоряване, рекуплиране и т.н.).

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ