ISOMETER IR1575…

ISOMETER IR1575… е прибор за контрол на изолацията на AC- und DC- IT-системи.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER от серията IR1575… контролират изолационното съпротивление на незаземени силови мрежи (IT-Systemen) AC, 3(N)AC 0…480 V респ. DC 0… 480 V.
    Чрез АМР-измервателния метод те могат да се прилагат в мрежи с директно свързани постояно токови компоненти. За оптимизиране на времето за измерване IR1575 автоматично се напасва към наличните мрежови капацитети. Отделното захранващо напрежение дава възможност за контролиране на системи с изключено напрежение.
    При приложение в системи с регулирани задвижвания допустимият честотен обхват е DC, 30…420 Hz. За това приложение е за предпочитане да се прилага серията iso685.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ