ISOMETER IR420-D4

ISOMETER IR420-D4

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  ISOMETER IR420-D4 е прибор за контрол на изолация в АС-вериги за управление. Предназначен е за приложение в незаземени мрежи и отговаря на IEC 61557-8. Има лесно обслужване, разнообразни интерфейси, гъвкави приложения и компактна конструкция. Предлага максимална сигурност в незаземени AC-, AC/DC- и DC-системи.
  ISOMETER® IR420-D4 контролира изолационното състояние на незаземени AC-вериги за управление (IT-системи) 0…300 V. В случай, че мрежите съдържат компоненти с постоянно напрежение, като например включватели, мегнетвентили и пр., може да се получат неверни поведения в показанията и заработването.
  Показанията и стойностите на заработване са валидни само за чисто променливотокови системи.
  При наличие на отделно захранващо напрежение, може да се извършва мониторинг на системи с изключено напрежение.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ