ISOMETER IR425-D4

ISOMETER IR425-D4

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER IR425-D4 е прибор за контрол на изолация в АС и DC системи за управление. Предназначен е за приложение в незаземени мрежи и отговаря на IEC 61557-8.
    ISOMETER® IR425-D4 контролира изолационното състояние на незаземени AC/DC-вериги за управление (IT-системи) 0…300 V. Наличните в мрежите компоненти с постоянно напрежение нямат влияние върху поведението при заработване.
    При наличие на отделно захранващо напрежение, може да се извършва мониторинг на системи с изключено напрежение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ