ISOMETER IRDH275BM-7 with AGH675S-7…

ISOMETER IRDH275BM-7 with AGH675S-7… е прибор за контрол на изолация в IT мрежа средно напрежение до 15,5 kV.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® IRDH275BM-7 with AGH675S-7…е прибор за контрол на изолация на задвижвания, включително с конвертори за средно напрежение да 15,5 kV в AC и DC IT мрежи. Комбинира се с AGH675S-7 и AGH675S- MV15.
    Комбинацията от ISOMETER® IRDH275BM-7 с куплиращото устройство AGH675S-7 или AGH675S-7MV15 е разработена за мониторинг на изолационното съпротивление на незаземени мрежи за средно напрежение (IT системи). Подходящ е за универсално използване в мрежи 3AC, комбинирани AC/DC и DC системи. AC системите могат да включват големи товари с DC-захранване. Измервателният метод AMPPlus отговаряна изискванията на модерните електрозахранвания, които често включват изправители, конвертори, тиристорно-управляеми DC задвижвания и директно свързани DC компоненти. Отчитайки утечните капацитети, IRDH275BM-7 автоматично се настройва към условията на мрежата с цел оптимизиране на времето за измерване.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ