ISOMETER iso1685DP / isoHV1685D / isoLR1685DP

ISOMETER iso1685DP / isoHV1685D / isoLR1685DP прибори за контрол на изолацията за АС мрежи до 1000 V и DC мрежи до 1500 V.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Прибор за контрол на изолация в IT мрежи AC до 1000 V и DC до 1500 V
  Приложение в силови мрежи с включени честотни преобразуватели. Разделно настройващи се стойности на заработване 200 Ω…1 MΩ
  Функции за управление и индикация в устройства за търсене на изолационни дефекти EDS
  Подлежи на надграждане до устройство за локализация на изолационни дефекти.
  ISOMETER® от фамилията isoxx1685Dx-x25 се ползват за контрол на изолация на големи IT-мрежи. Описаните в ръководството варианти на прибора се отнасят за различни обхвати по напрежение.
  Специално разработеният измервателен метод контролира изолационното съпротивление и в уредби, които имат много високи утечни капацитети в резултат на мерки свъзани с предотвратяване на електромагнитни смущения. Съгласуването и с високите стойности на утечните капацитети става автоматично.
  ISOMETER® isoxx1685DP-x25 генерират подходящите тестови сигнали за локализация на изолационни дефекти. Това дава възможност за локализиране на изолационни дефекти както със стационарни, така и с преносими прибори за търсене на изолационни дефекти.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ