Hot

ISOMETER iso685…

ISOMETER iso685…е прибор за контрол на изолация в IT мрежа

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® iso685… е прибор за контрол на изолацията съгласно IEC 61557-8, предназначен за IT-системи. Той е универсално приложим за AC-, 3(N)AC-, AC/DC- и DC-системи. В AC-системите могат да бъдат налични включително големи части от уредбите захранващи постоянно токови консуматори (например изправители, инвертори, управляеми задвижвания).

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ