ISOMETER® isoBAT425 с куплиращ импеданс ZE420

ISOMETER® isoBAT425 с куплиращ импеданс ZE420 е прибор за контрол на изолация на акумулаторни батерии.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  ISOMETER® isoBAT425 с куплиращ импеданс ZE420 е прибор за контрол на изолация на акумулаторни батерии съгласно IEC 61557-8. Локализиране на дефекта (L+ или L-).
  Този прибор е разработен за контролиране на изолационното съпротивление, както и на напрежението на батерия по време на нейния монтаж от отделни клетки. Приборът контролира изолационното съпротивление на батерии с напрежение от DC 0…400 V.
  Максимално допустимия утечен капацитет е 1 µF. На базата на получените измервателни стойности е възможна диагноза на вида и мястото на изолационния дефект.
  Чрез индивидуално параметриране във всеки отделен случай трябва да се съгласуват условията на уредбата и приложението на място, за да бъдат изпълнени изискванията на нормите. Съблюдавайте дадените в техническите данни граници на областта на приложение.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ