ISOMETER® isoES425

ISOMETER® isoES425 е предназначен за стационарни системи за съхранение на енергия съгласно VDE-AR-E 2510-2.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  ISOMETER® isoES425 е предназначен за стационарни системи за съхранение на енергия съгласно VDE-AR-E 2510-2.
  Прибор за контрол на изолацията съгласно продуктова норма DIN EN 61557-8
  Предварително настроени стойности на заработване съгласно Препоръка на Empfehlung der VDE-AR-E 2510-2
  ISOMETER® isoES425 контролира изолационното съпротивление на незаземени AC-, AC/DC und DC-захранвания (IT-системи) за системи за съхранение на енергия до AC/DC 400 V. Наличните в AC-системи правотокови компоненти нямат влияние върху поведението на заработване, при условие че протича товарен ток от минимум DC 10 mA.
  Благодарение на отделното захранващо напрежение е възможно контролирането на система с изключено напрежение. Чрез приложението на isoES425 в мрежови режим се контролира връзката към земя и се индицира като неизправност. При островен режим isoES425 поема контролирането на островната мрежа (IT-система).

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ