ISOMETER® isoGEN423

ISOMETER® isoGEN423 е прибор за контрол на изолацията за мобилни генератори.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoGEN423 е прибор за контрол на изолацията на мобилни генератори. Защитно разделяне с контрол на изолацията и изключване. Съгласно DIN VDE 0100-551 и DIN EN 61557-8. Две стойности на заработване (заводска настройка 46 kΩ,
    ISOMETER® контролира изолационното съпротивление на незаземени AC, AC/DC- и DC- системи (IT-системи) с номинално напрежение от 3(N)AC, AC/DC 0…400 V или DC 0…400 V. Максимално допустимият утечен капацитет е 5 μF. Съдържащите се в AC-системите постояннотокови компоненти нямат влияние върху заработването, при условие че протича минимален товарен ток от DC 10 mА Благодарение на отделното захранващо напрежение е възможно контролирането на системи без напрежение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ