ISOMETER isoHR685W

ISOMETER isoHR685W е прибор за контрол на изолация в IT мрежа.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoHR685W е прибор за контрол на изолацията, в съответствие с IEC 61557-8. Той е универсално приложим за AC-, 3(N)AC-, AC/DC- и DC-системи. В АС-системи може да са налични и големи постояннотокови части от мрежата (например изправители, инвертори, регулирани приводи).
    Чрез измервателния обхват до 10 GΩ могат да се разкрият ранни тенденции в изолационното ниво. По този начин е насочен към мониторинг на подводни кабели в нефтената и газова индустрия.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ