ISOMETER® isoHV425 с AGH422

ISOMETER® isoHV425 с AGH422 за непрекъснат контрол на изолация при мрежово напрежение AC/DC 0…1000 V.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  ISOMETER® isoHV425 с AGH422 за непрекъснат контрол на изолация при мрежово напрежение AC/DC 0…1000 V
  Измерване на номинално напрежение, както и частични напрежения към земя.
  Автоматично съгласуване към утечен капацитет до 150µF.
  Индикация на разпределение на изолацията (проводник L1/+ и L2/-) в DC системи.
  Приборът контролира изолационното съпротивление в незаземени AC-, AC/DC- и DC- системи (IT-системи) с номинални напрежения 3(N)AC, AC/DC 0…1000 V и DC 0…1000 V. Наличните в AC-системи постояннотокови компоненти нямат влияние върху поведението на заработване, при условие, че е наличен товарен ток минимум DC 10 mA. Благодарение на отделното захранващо напрежение е възможно контролирането на системи с изключено напрежение.
  Чрез индивидуално параметриране във всеки отделен случай трябва да се съгласуват условията на уредбата и приложението на място, за да бъдат изпълнени изискванията на нормите. Съблюдавайте дадените в техническите данни граници на областта на приложение.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ