ISOMETER® isoLR275 с AGH-LR

ISOMETER® isoLR275 с AGH-LR е прибор за контрол на изолация за AC и DC IT-системи.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoLR275 с AGH-LR е прибор за контрол на изолация на AC и DC IT-системи с приложение в силови мрежи с ниско изолационно ниво. Разделни стойности за настройка 200 Ω…100 kΩ.
    Приложим е универсално в 3(N) AC, AC/DC и DC системи. В AC системи могат да са налични голям дял консуматори с постояннотоково захранване (например изправители, инвертори, задвижвания с тиристорно управление. Съгласуването към наличния утечен капацитет става автоматично.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ