ISOMETER isoMED427

ISOMETER от серия isoMED427x-(PT) контролират изолационното съпротевление на медицински IT-системи с напрежение AC 70…264 V. Допълнително се контролират ток на товара и температура на разделителния транформатор.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER от серия isoMED427x-(PT) контролира изолационното състояние на медицинска IT-система с AC 70…264 V. Допълнително се селедят ток на товара и температура на разделителния трансформатор. За индикация и сигнализация се препоръчват различни алармени и тестови прибори.
    След установяване на изолационен дефект, вграденият генератор при модели isoMED427P-(xx) позволява търсене на изолационния дефект. За локализиране на изолационния дефект се препоръчва приложението на специални прибори от серията EDS.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ