ISOMETER® isoPV с AGH-PV

ISOMETER® isoPV с AGH-PV е прибор за контол на изолация за AC и DC IT-системи.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® от серия isoPV контролира изолационното съпротивление на незаземени силови мрежи (IT-мрежи) AC, AC/DC 0…793 V респ. DC 0…1100 V. Соларните уредби често се изпълняват свързани с инвертори и разделителни трансформатори като IT-системи. Чрез специално разработения за бавни колебания на напрежението измервателен метод AMPPlus са на разположение варианти на isoPV, които отговарят на изискванията на модерните соларни уредби. Поради големите мащаби и мерките за намаляване на смущенията в тези мрежи често са налични големи утечни капацитети, които трябва да бъдат взети под внимание за автоматично съгласуване за оптимизиране на времето на измерване. Трябва да се отговори специално на изискваните напреженови обхвати при същевремено ниско изолационно ниво.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ