ISOMETER® isoPV1685RTU / isoPV1685P

ISOMETER® isoPV1685RTU / isoPV1685P са прибори за контрол на изолация в ІТ мрежи, предназначени за фотоволтаични уредби до AC 1000 V/DC 1500 V.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoPV1685RTU / isoPV1685P са прибори за контрол на изолация в ІТ мрежи, предназначени за фотоволтаични уредби до AC 1000 V/DC 1500 V, отделно настройващи се стойности на заработване 200 Ω…1 MΩ и автоматично съгласуване с утечните капацитети на мрежата до 2000 μF.
    Приборите са предназначени за контрол на изолацията на големи фотоволтаични уредби, изградени като ІТ системи с напрежение до AC 1000 V/DC 1500 V. Специално разработения измервателен метод за бавни колебания на напрежението (MPP-Tracking) контролира изолационното съпротивление и в уредби, които имат високи утечни капацитети към земя, поради големите генериращи соларни площи и мерките за подтискане на електромагнитни смущения. Съгласуването към породените от системата високи утечни капацитети се извършва автоматично.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ