ISOMETER® isoPV425 с AGH420

ISOMETER® isoPV425 с AGH420 е прибор за контрол на изолация за AC и DC IТ системи предназначен за фотоволтаични уредби с напрежение до AC 690 V/DC 1000 V.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoPV425 с AGH420 е прибор за контрол на изолация за AC и DC IТ системи с предназначение за фотоволтаични уредби с напрежение до AC 690 V/DC 1000 V и автоматично съгласуване с мрежови капацитети до 500 μF.
    Измерване на мрежовото напрежение (RMS) с разпознаване на минимално/максимално напрежение.
    Наличните постояннотокови компоненти в AC/DC системите нямат влияние върху поведението при заработване. Отделното захранващо напрежение дава възможност за на системи със изключено напрежение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ