ISOMETER® isoRW425

ISOMETER® isoRW425 е прибор за контрол на изолация на AC- и DC – IT-системи.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    ISOMETER® isoRW425 е прибор за контрол на изолация на AC- и DC- IT-системи. Приложение във вериги за управление на релсови превозни средства съгласно EN 50155. Измерване на изолационен импеданс (Z-Mode) за 50 Hz или 60 Hz. Автоматично съгласуване към утечен капацитет до 300 μF.
    Измерване на мрежово напрежение (RMS) с разпознаване на минимално/максимално напрежение.
    ISOMETER® контролира изолационно съпротивление (R-Mode) или изолационен импеданс (Z-Mode) на незаземени AC/DC-силови мрежи (IT-системи) с мрежови напрежения от 3(N)AC, AC, AC/DC или DC 0…440 V. Наличните в 3(N)AC, AC/DC-системи правотокови компоненти нямат влияние върху поведението на заработване, при условие че протича товарен ток от минимум DC 10 mA. Благодарение на отделното захранващо напрежение е възможно контролирането на системи с изключено напрежение. Максимално допустимият утечен капацитет е при R-Mode 300 μF и при Z-Mode 1μF .

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ