ISOMETER isoRW685W-D-B

ISOMETER isoRW685W-D-B е прибор за контрол на изолация в IT мрежа.

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    ISOMETER® isoRW685W-D-B е прибор за контрол на изолацията, в съответствие с IEC 61557-8 за ІТ-системи с ЖП предназначение и изпитан специално по DIN EN 50155. Приложим е универсално в AC-, 3(N)AC-, AC/DC- и DC системи. . В АС-системи може да са налични и големи постояннотокови части от мрежата (например изправители, инвертори, регулирани приводи).

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ