ISOSCAN® EDS150

ISOSCAN® EDS150 за автоматизирано търсене на изолационни дефекти.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  ISOSCAN® EDS150
  Автоматизирано търсене на изолационни дефекти в работен режим
  Приложение в силови вериги
  6 измервателни канала
  Интегрирани измервателни токови трансформатори
  Приборът за търсене на изолационни дефекти EDS150 се прилага заедно с ISOMETER® за локализиане на изолационни дефекти в незаземени електрозахранвания (IT-системи). За целта с интегрираните измервателни токови трансформатори той измерва и оценява генерираните тестови сигнали от ISOMETER®. В един EDS150 са интегрирани шест измервателни токови трансформатора, през които могат да минат всички тоководещи проводници на един извод. Времето за реакция за алармено съобщение, включително индикация на съответен индикаторен прибор (напр. MK2430) възлиза максимално на 8 s.
  До 88 EDS150 могат да бъдат свързани чрез интерфейс RS485 (BMS-Protokoll) и по този начин да бъдат контролирани до 528 извода. Активирането на BMS-шината се показва чрез сигнален LED.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ